Historik och Verksamhet

Sixten Reibo Ingenjörsfirma AB etablerades 1955 av Sixten Reibo med huvudsaklig inriktning på konsultverksamhet inom VVS-branschen i Mellansverige. Företaget arbetade med Solna som bas men har sedan 1995 nya och ändamålsenliga lokaler i Nacka. Kundkretsen innehåller främst byggnadsentreprenörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltningar och VVS-entreprenörer. Firman drivs idag av 3:e generationen.