Om oss

Historik och Verksamhet.

Sixten Reibo Ingenjörsfirma AB etablerades 1955 med huvudsaklig inriktning på konsultverksamhet inom VVS-branschen i Mellansverige. Företaget arbetade med Solna som bas men har sedan 1995 nya och  ändamålsenliga lokaler i Nacka. Kundkretsen  innehåller främst byggnadsentreprenörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltningar och VVS-entreprenörer.

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är att alla uppdrag skall genomföras och överlämnas enligt avtal och gjorda överenskommelser. Detta innebär att överenskommen tid och fastställda tekniska krav skall hållas. Löpande kontroller av projektens innehåll och dimensioneringar skall  göras för att säkerställa att rätt kvalitet uppnås vid fullgjort uppdrag. Kvalitetsmålet är att såväl kunder som andra samarbetspartners samt alla anställda hos S. Reibo Ingenjörsfirma AB skall känna förtroende för företagets organisation, kompetens, ansvarsmedvetenhet och vilja att slutföra projekten till kundens fulla belåtenhet.