CAD-samordning

Vi använder magic-cad 2013 och har licens för 2014 men väntar med uppgradering tills tidpunkten är rätt då magic-cad 2014 ej är bakåt kompatibel.